Sagoburk


För att få interaktiviteten i Sagoburken, gå till följande länk http://www.thinglink.com/scene/629746909573021698
Att få mottagare till sitt skrivande är både inspirerande, motiverande och utvecklande.
Åk3 har skrivit sagor till de små barnen på förskolan.
Vi har samlat våra sagor i denna Sagoburk, den gav vi till barnen på förskolan. Då kan de lyssna-läsa barnens sagor många gånger.
Här kan de också träna på att hitta sagan på första pinnen på stegen, andra pinnen, överst, längst ner, vid sidan om osv.
Barnen har varit väldigt medvetna om att det är till de små barnen de skriver sagor, då får man tänka på att det inte är hemska sagor så de små blir rädda.
Att använda bilder och språk så de små förstår. Att anpassa text och bild efter mottagaren. Det har de verkligen tänkt på, dessutom tyckte barnen det var väldigt roligt att skriva till de små. Det är ”riktiga” mottagare och de uppskattar verkligen både våra besök och våra sagor.
Det är ett fint samarbete samtidigt som barnens motivation att skriva är hög.
Sagorna är skrivna i appen BookCreator.
Därefter har de sparats och öppnats antingen i iMovie eller Explain Everything.
Där har barnen läst in sagorna.
De har sedan laddats upp på YouTube för att kunna delas och läggas in i Thinglink.
I Thinglink får man en länk eller inbäddningskod som man kan bädda in på sin klassblogg eller dela med sig av.

Annonser

Forntiden med åk 3 samlat i en bild

Under vårterminen jobbar vi i åk 3 med forntiden. Vi går igenom de tre tidsåldrarna stenåldern, bronsåldern och järnåldern, enligt Lgr11.
Vår första del, stenåldern är nu klar och barnens arbete är samlade här i en by från stenåldern. http://www.thinglink.com/scene/629401527559127042
Vi har tittat på film, läst faktatexter, tittat på fornlämningar, tittat på bilder och samlat faktaord gemensamt. Dessa ord har varje barn skrivit på sin egen tankekarta.
Utifrån faktaorden har de tillsammans i par eller tre skrivit egna faktatexter. Vi utgår från samma punkt och har samma mål, enligt Lgr11 men allas arbete blir olika.
Här finns utrymme för individens egna kreativa skapande samtidigt som man måste samarbeta med en kompis.
Alla ges möjlighet att vara med och utvecklas.
Allas arbete synliggörs, det finns stor motivation och glädje i arbetet när man har möjlighet att utforma det själv.
Det finns mottagare till det man gör, man får respons på sitt arbete och sin utveckling.
Man är nöjd med sitt arbete och självförtroendet växer.

Vi använder läroböcker som jag gör i iBooksAuthor och delar ut till barnen. Det blir interaktiva böcker med faktatexter, bilder, filmer, quizz, kontrollfrågor, bildpussel och ordsamlingar som eleverna tycker är väldigt roliga att göra.
Allt lärmaterial samlar jag i iTunesU i min kurs om forntiden. Därifrån delar jag ut det till eleverna.
Vi har använt tankekartan Popplet.
Barnen skriver sina texter på iPad i BookCreator.
Det överförs till iMovie eller Explain Everything där man läser in sitt arbete.
Därefter publicerar vi det på klassens kanal på YouTube.
För att kunna samla allas arbeten i en bild använder jag ThingLink. Det är ett mycket tacksamt verktyg. Det går att bädda in på klassbloggen.
Allt publiceras sedan på klassbloggen, där finns mottagare.
Som avslutning gör vi en Kahoot. Barnen skriver frågor på sina texter och jag som pedagog sammanställer en quizz till klassen. Det är väldigt roligt och alla känner igen sina egna frågor, alla är med.
Allt syns! Allt blir viktigt! Det blir på riktigt!