Göra film för att lära sig berättelsens röda tråd

En saga av klass 1 som är skapad utifrån temat djur. Sagan handlar om spänning och rädslor som finns hos oss alla. Barnen från klass 1 Stäppen berättar sagan som de själva har skrivit. Här har vi arbetet mycket med den röda tråden i en berättelse, att bygga upp en berättelse med ”Börja – handling – slut” redan från början och att skapa detta med en gemensam film utifrån en berättelse som vi skapat tillsammans. Det ger en ”vi-känsla” samtidigt som det sker ett lärande som vi efterhand bygger vidare på.

Annonser