Åk3 samlade arbete om bronsåldern

För att se detta arbete gå till https://www.thinglink.com/scene/654041627232305153

Åk3 har arbetat med bronsåldern. Vi har läst faktatexter i vår bok om järnåldern. Det är en bok som alla har i iPaden, i iBooks. Boken är skapad i iBooksAuthor.

I den interaktiva boken finns mycket som vi utgått ifrån, faktatexter, filmer, bilder, experiment, ordquiz, ordspel, pussel, och sist i boken finns ett test där man kan testa sig själv för att få koll på att man fått med allt. Testet i all sin ära men det arbete barnen gjort är så mycket bättre att få ta del av.
Vi har gemensamt gått igenom bit för bit, var och en har sedan skrivit faktaord på sin tankekarta och med hjälp av den skapat egna texter. Inget är kopierat ur en annan bok.
I detta arbete har vi även sett filmen Familjen Flinta i syfte att tänka källkritiskt. Mer om detta finns
Alla har nu redovisat sina böcker i klassen och fått kamratrespons på arbetet.

Idag har vi också tillsammans tittat igenom de mål som står i Lgr11 (läroplanen) för att se om vi fått med allt. Där står följande: IMG_1929

Annonser

Forntiden med åk 3 samlat i en bild

Under vårterminen jobbar vi i åk 3 med forntiden. Vi går igenom de tre tidsåldrarna stenåldern, bronsåldern och järnåldern, enligt Lgr11.
Vår första del, stenåldern är nu klar och barnens arbete är samlade här i en by från stenåldern. http://www.thinglink.com/scene/629401527559127042
Vi har tittat på film, läst faktatexter, tittat på fornlämningar, tittat på bilder och samlat faktaord gemensamt. Dessa ord har varje barn skrivit på sin egen tankekarta.
Utifrån faktaorden har de tillsammans i par eller tre skrivit egna faktatexter. Vi utgår från samma punkt och har samma mål, enligt Lgr11 men allas arbete blir olika.
Här finns utrymme för individens egna kreativa skapande samtidigt som man måste samarbeta med en kompis.
Alla ges möjlighet att vara med och utvecklas.
Allas arbete synliggörs, det finns stor motivation och glädje i arbetet när man har möjlighet att utforma det själv.
Det finns mottagare till det man gör, man får respons på sitt arbete och sin utveckling.
Man är nöjd med sitt arbete och självförtroendet växer.

Vi använder läroböcker som jag gör i iBooksAuthor och delar ut till barnen. Det blir interaktiva böcker med faktatexter, bilder, filmer, quizz, kontrollfrågor, bildpussel och ordsamlingar som eleverna tycker är väldigt roliga att göra.
Allt lärmaterial samlar jag i iTunesU i min kurs om forntiden. Därifrån delar jag ut det till eleverna.
Vi har använt tankekartan Popplet.
Barnen skriver sina texter på iPad i BookCreator.
Det överförs till iMovie eller Explain Everything där man läser in sitt arbete.
Därefter publicerar vi det på klassens kanal på YouTube.
För att kunna samla allas arbeten i en bild använder jag ThingLink. Det är ett mycket tacksamt verktyg. Det går att bädda in på klassbloggen.
Allt publiceras sedan på klassbloggen, där finns mottagare.
Som avslutning gör vi en Kahoot. Barnen skriver frågor på sina texter och jag som pedagog sammanställer en quizz till klassen. Det är väldigt roligt och alla känner igen sina egna frågor, alla är med.
Allt syns! Allt blir viktigt! Det blir på riktigt!